Контакт с екипа на Община Гоце Делчев:
Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” 2
Телефон: тел.: 0888 00 60 80
Електронна поща: a_imamov@gocenet.net
Лице за контакт: А.Имамов

Контакт с Изпълнителя на обществена поръчка „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев”
ДЗЗД „План Гоце Делчев 2020“
Адрес: бул. Ботевградско шосе 229, ет. 3 (офис „Интеладвайзърс” ЕООД)
Тел. 02 841 2977, 02 841 2997, Факс: 02 841 2984
Електронна поща: ipgvr.gd@gmail.com
Лице за контакт: Цветомира Спасова

 

Мнения и предложения може да направите тук: