Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев ще бъде изготвен от Обединение „План Гоце Делчев 2020“ ДЗЗД, включващо в състава си партньорите:

 

 

Интеладвайзърс” ЕООД - www.inteladvisers.com

“Географика” ЕООД - www.geographica.bg

“Студио Щрих” ЕООД – www.hatchstudio.org

 

Изпълнителят Обединение „План Гоце Делчев 2020“ ДЗЗДбе избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по правилата и изискванията на Закона за обществени поръчки.

 

Експертен състав на Изпълнителя:

 

Име

Длъжност в екипа

Стелиян Димитров

Ръководител на екипа

Виктор Бузев

Ключов експерт 1 - „Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда”

Калина Кавалджиева

Ключов експерт 2 – „Икономически анализи и прогнози”

Малина Матеева

Ключов експерт 3 – „Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи”

Стоян Недков

Ключов експерт 4 – „Екология и превенция на риска”

Теодора Павлова

Експерт по проектно финансиране и ПЧП

Антония Спасова

Юрист

Пламен  Китипов

Експерт „ВиК”

Петър Добрев

Експерт „Ел. системи”

Емил Боев

Експерт „ Отопление и газоснабдяване”

Васка Рачева

Експерт „Недвижимо културно наследство”

Пламен  Лилянов

Експерт „ГИС, геодезия и картография”

Милен Сариев

Експерт „Озеленяване”

Цветан Георгиев

Експерт „Геология”

Климент Найденов

Експерт „Демография и човешки ресурси”

 

Актуализираният План график за изпълнение на дейностите по Договора за разработване на ИПГВР може да видите тук.

 Повече за проекта може да научите, като посетите специално създадения сайт за ИПГВР на гр.Гоце Делчев - www.ipgvr-gotsedelchev.com

 

Екипът за изработване на Интегрирания план очаква мнения, въпроси и предложения по избора на Зони за въздействие и изготвянето на Интегрирания план!

Очакваме Вашите мнения, въпроси и предложения!

 

Контакт с Изпълнителя на обществена поръчка „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев”
ДЗЗД „План Гоце Делчев 2020“
Адрес: бул. Ботевградско шосе 229, ет. 3 (офис „Интеладвайзърс” ЕООД)
Тел. 02 841 2977, 02 841 2997
Факс: 02 841 2984
Електронна поща: ipgvr.gd@gmail.com
Лице за контакт: Цветомира Спасова

Контакт с екипа на Община Гоце Делчев:
Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” 2
Телефон: тел.: 0888 00 60 80
Електронна поща: a_imamov@gocenet.net
Лице за контакт: А.Имамов