ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Пресконференция за стартиране на проекта

Пресконференция за стартиране на проекта