Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.12.2015]

УО НА ОПРР ОДОБРИ ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

На 13.12.2013г. Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. одобри Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев.

Планът и бюджетът на ИПГВР могат да бъдат изтеглени в електронен вариант от секция "Документи"

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ