Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.11.2012]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, финансиран с договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 год., на 22.11.2012г. (четвъртък) от 11,00 часа в сградата на общинска администрация Гоце Делчев (град Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2), зала на Общински съвет, ще се проведе Публично обсъждане на проекта на Зони за въздействие и предложената Визия за развитие на град Гоце Делчев.

Община Гоце Делчев кани всички заинтересовани страни – граждани, неправителствени организации и представители на бизнеса да вземат участие в публичното обсъждане.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ