Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.11.2012]

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев провежда анкетно проучване сред представителите на бизнеса в гр.Гоце Делчев.

Проучването ще се извърши, чрез електронно попълване на анкета за бизнеса, която е публикувана на следния интернет адрес: http://www.ipgvr-gotsedelchev.com/business-anketa.html

Анкетното проучване е част от дейностите по изпълнявания в момента от общината одобрен проект за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев. Интегрираният план ще бъде основен инструмент за осигуряване на европейско финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020г.). Чрез извършване на анализ на проблемите и нуждите на местното население и бизнес, ще се определят конкретни зони за въздействие (социална, икономическа и публична) и ще се планират проекти за тяхното обновяване, модернизиране и развитие.

Всеки представител на местния бизнес може да попълни анкетата, с което да допринесе за правилното определяне на приоритетите за развитие на град Гоце Делчев.

Освен директното попълване на анкетата в интернет на адрес http://www.ipgvr-gotsedelchev.com/business-anketa.html, анкетата може да бъде изтеглена и от секция Документи, като бъде попълнена и изпратена като прикачен файл до ipgvr.gd@gmail.com

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ