Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев ще бъде изготвен от Обединение „План Гоце Делчев 2020“ ДЗЗД, включващо в състава си партньорите:

 

 

Интеладвайзърс” ЕООД - www.inteladvisers.com

“Географика” ЕООД - www.geographica.bg

“Студио Щрих” ЕООД – www.hatchstudio.org

 

Изпълнителят Обединение „План Гоце Делчев 2020“ ДЗЗДбе избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по правилата и изискванията на Закона за обществени поръчки.

 

Експертен състав на Изпълнителя:

 

Име

Длъжност в екипа

Стелиян Димитров

Ръководител на екипа

Виктор Бузев

Ключов експерт 1 - „Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда”

Калина Кавалджиева

Ключов експерт 2 – „Икономически анализи и прогнози”

Малина Матеева

Ключов експерт 3 – „Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи”

Стоян Недков

Ключов експерт 4 – „Екология и превенция на риска”

Теодора Павлова

Експерт по проектно финансиране и ПЧП

Антония Спасова

Юрист

Пламен  Китипов

Експерт „ВиК”

Петър Добрев

Експерт „Ел. системи”

Емил Боев

Експерт „ Отопление и газоснабдяване”

Васка Рачева

Експерт „Недвижимо културно наследство”

Пламен  Лилянов

Експерт „ГИС, геодезия и картография”

Милен Сариев

Експерт „Озеленяване”

Цветан Георгиев

Експерт „Геология”

Климент Найденов

Експерт „Демография и човешки ресурси”

 

Актуализираният План график за изпълнение на дейностите по Договора за разработване на ИПГВР може да видите тук.

 Повече за проекта може да научите, като посетите специално създадения сайт за ИПГВР на гр.Гоце Делчев - www.ipgvr-gotsedelchev.com